Våre båter

Seksæringen

Denne er på 22 fot og ble bygget rundt 1920. Tidligere ble den benyttet til teinefiske og som notbåt.

Seksæring

Båten som var eid av Roald Reime og Jostein Skrunes ble gitt til Kystlaget i 1999, etter å ha ligget ubrukt på utsiden av et naust på Reime i nærmere 45 år.

Noen bord hadde sleppt i stevnen og båtbygger Sjur Idsal fikk oppdraget med å sette den i stand.

Litt senere ble båten utstyrt med mast og seil som Torbjørn Obrestad hadde liggende, og som han ga til Kystlaget.

I år 2000 var båten ferdig restaurert, og den ble så sjøsatt og vist frem under Forbundet Kysten sitt landsstevne i Egersund samme år.

Den våkne observatør vil kanskje lure på hvorfor seksæringen har 3 keiper på babord, og bare 2 keiper pluss 1 sefter bak på styrbord? Vel, nota ble satt ut på styrbord side, og da kunne sefteret fjernes slik at nota kunne gå uhindret i sjøen.


Gavlabåten

Denne ble bygget i Hardanger i 1965, og ble kjøpt ny av Jon Kydland fra Varhaug gjennom båtforhandler Svåsand i Stavanger. Båten hadde opprinnelig en rulle akter, som av en eller annen grunn ble fjernet. Pullerten i baugen ble påsatt senere.

Gavlabåten

Palle Pallesen fra Bryne hadde en brukt Glimt motor som han kjøpte i 1956, dvs 8-9 år før båten var ferdig. Motoren er forøvrig den siste Glimt motoren som ble laget av Karl Pedersen i Hillevåg, Stavanger.

Jan Kydland og Palle Pallesen ble enige om å ha båten i lag en periode.

I 1966, da båten kun var ett år gammel, fikk vi en kraftig storm som rett og slett dro baugen av båten. Dette skjedde da båten lå i Madland havn.

Kystlaget fikk båten av Odd Skår i 1999, og etter omfattende restaurering er den nå i god stand.


Jaren

Båtbygger Sjur Idsal kan fortelle at båten er basert på en gammel restaurert båt han så i Skudesnes for en del år siden, en han likte meget godt. En eldre kar som også var i Skudesnes den dagen kunne fortelle at båttypen hadde gjort tjeneste som losbåt for frakt av los ut til ventende fartøy.

Desverre fantes det ingen bilder eller tegninger av originalen så Sjur måtte basere byggingen på det han kunne huske fra sitt besøk i Skudesnes.

Jaren

Båten ble påbegynt i 2004 og sjøsatt i 2007. Byggingen ble gjennomført både som dugnad og som kursobjekt i båtbygging for både medlemmer og ikke-medlemmer av Kystlaget. Som tidligere losbåt må konstruksjonen kunne tåle en støyt, og Sjur kan fortelle at de også var ute i skogen og hogget materialer til farkosten.

Den ble sjøsatt under Jonsokfeiringen 2007 i Obrestad Havn og Gudmor Bjørg Obrestad Åsbø ga farkosten navnet «Jaren».

Båten er utstyrt med både motor og spriseil, og seiler godt. Håpet var derfor å få brukt den til seilkurs. I praksis kan båten uten problemer betjenes av en person, noe også var hensikten med originalen når losen hadde gått fra borde, og kun losgutten var igjen ombord.


Her ser du «Jaren» til venstre og «Gavlabåten» til høyre.

Dåp av Jaren

Bildet her er hentet fra Jonsokfeiringen 2007 i Obrestad Havn da «Jaren» ble sjøsatt og døpt.

error: Content is protected !!