Jærbladet, mandag 7 februar 2011:

Jæren Friluftsråd har drøftet ny plassering av et bygg til Giggen fra det russiske skipet Ingermanland etter innspill fra nabo.

Det har i lang tid vært konflikt rundt plasseringen av bygget, som er planlagt ved Kvassheim fyr, og et samlet Friluftsråd kan ikke se at det har kommet frem nye opplysninger i saken. Friluftsrådet går derfor inn for samme plassering og størrelse som ligger i planene.

Planene for utstillingsbygget ble godkjent av formannskapet i Hå i desember, til tross for at bygget blir mer enn dobbelt så dyrt som det en regnet med. Overslag viser at bygget vil koste 2.87 millioner kroner å bygge. Opprinnelig pris var 1.1 million.

Giggen ble brukt som redningsbåt etter at Ingermanland forliste i 1842.

error: Content is protected !!