Kystlagsfolk

Så har Kystlaget fått gjennomført et godt halvår for 2022.

Etter 2 år preget av covid-19 restriksjoner, har vi i år kunnet gjennomføre er godt første halvår. Vi har kunnet ferdigstille tre viktige dugnadsprosjekter. 2 av prosjektene har vært utført på SørReime, og et for Obrestad Fyr.

Renovering av «Soldalbåten». Her har vi byttet ut all båtsaum, pusset og oljet opp båten på nytt. Båten ble overlevert i mai til en fornøyd eier. Nå er den forhåpentlig vis i sitt rette element i Årdals elva på jakt etter laksen.

Ved kontroll av seksæringen, viste det seg at båten måtte gjennomgå en del utskifting av bordganger, esinger og kjøl. Det ble skiftet trenagler i spantene, og nye «keiper» er satt på. Fornying av tiljene er også gjort. Grunnen til reparasjonsarbeidene er at vi fant en del råteskader som måtte tas hånd om. Båten er pusset og stelt fint med av en ivrig dugnadsgjeng. Den er innsatt med et godt strøk tjære og oljet innvendig med kystlagets spesialblanding, 1/3 tjære, 1/3 rå linolje og 1/3 amerikansk terpentin.

Det som blir en ekstra dimensjon for sesongen i år, er at den er klargjort for bruk av spri seglføring. Båten er nå sjøsatt i Obrestad havna, og den ser tett og god ut, så langt. Vi har også fått til mannskap for seiling av båten. Hvis alt går etter planen, kommer vi til å delta med båten i Tanangerseillasen i august. Fra fredag den 26. august til søndag den 28. august. På lørdagen starter kystseilasen fra Flatholmen med målgang på Rott. Ole Petter Thingbø har ledig båtplass i Gansfjorden så der vil seksæringen bli lagt for testing og trening før seilasen. Dette kommer til å bli en spennende aktivitet for laget. Kystlaget arbeider videre planer om oppbevaring og vedlikehold av seksæringen.  Det beste med båten er at den er så godt vedlikehold og er klar til bruk på samme måte som i 1920. Sannsynligvis er den eneste i sitt slag her i Hå kommune, kanskje langs hele Jærkysten.

Prammen som vi på grunn av koronaen ikke har fått loddet ut er nå ferdig, og salg av lodder har kommet i gang. Nytt kjølbord er satt på plass i monteringsjiggen, så vi er klar til en ny pram for utlodding i 2023.

Jaren har også gjennomgått ordinær oppussing og kontroll før sesongstart. Den har vært på slippen og blitt oljet både utvendig og innvendig. Masta er på plass, seil er funnet fram og kontrollert. Intensjonen er å kunne få gjennomført en del turer med full seilføring i løpet av sesongen. Det er flere som ønsker seg opplæring i seiling med Jaren. Dette kommer til å bli spennende og lærerikt for alle som har lyst til å delta.

Samarbeidet med Hå gamle Prestegård har fungerer godt synes vi. Vi har ukentlig kontakt med HGP om driftsspørsmål. Den store jobben vår så langt i år har vært renovering av fyrlykta. De har vi pusset og slipt fram messing og annet metall. Pusset prisme, og ellers alt som viste seg nødvendig for å oppnå et godt resultat. HGP og Kystverket er også godt fornøyde med resultatet. Vi har en vedlikeholdsavtale med HGP så den får vi leve opp til fra nå av.

I første del av mai hadde sanger og skuespiller Helene Bøksle booket seg inn på 1902 huset ved Fyret. Hun skulle promotere sin egen versjon av «Ja vi elsker», og Kystlaget ble kontaktet for å bistå til innspillingen video innslaget. Dette syntes vi var stas, og deltok i tilretteleggingen. Spesielt opptak knyttet til Fyret og fyrlykta.

Utpå kvelden ble fyrlykta tent om mange opptak i forbindelse med lyssettingen og sener oppe på selve fyret ble gjennomført. Helene Bøksle var svært fornøyd med vår tilrettelegging og sendte oss en stor takk. Kystlaget takket også for at vi fikk være med på tilrettelegging av videoopptakene. Videoen ligger ute på Helene Bøksles heimesider.

Vi gjennomførte Kystens Dag den 11. juni. Dette ble gjort i samarbeid med HGP. Hovedoppslaget her var Polfarar og Fyrvaktar. Personen Theodor Claudius Jacobsen. Vi hadde konkurranse med flere andre arrangementer så publikumtilstrømmingen kunne ha vært større, men det vi sto for ble godt gjennomført.

Jonsok 2022 hadde Kystlaget sett fram til forberedt seg godt til. Rett før vi skulle starte opp med de siste forberedelser, måtte vi avlyse arrangementet. Grunnen til dette var at Fylket og kommunen startet opp med mudringsarbeid i Obrestad havn, uten at vi hadde fått noen opplysninger om dette på forhånd. Info fikk vi fra båtforeningen noen dager før.

I og med at Jonsok er et stort og viktig arrangement for kystlaget, ble vi jo enormt skuffet. Vi tenker å prøve på en alternativ tilstelning, men dette vil være avhengig av tidspunkt og dugnadsinnsats. August blir helst i travleste laget med mange arrangement for kystlaget.

Vi har gjennomført 10 eksamener til båtførerprøven og 2 for solarieprøven. Vi bruker Kysthuset til eksamensgjennomføring.

Så i august starter vi opp med å være til stede på Vigrestad dagene. Dette er i starten på august. Den 20. august er det Havets dag i Sirevåg og den 21. har HGP arrangementet Fyrvaktar for ein dag. Her vil vi også delta med være aktiviteter. Den 26-28 august blir det Tananger Seilasen. I Varden er arrangementet den 28 august i samarbeid med Jærmuseet

Husk at onsdagskveldene er aktivitetsdag på SørReime, første tirsdag i måneden er det sosial drøs på Kysthuset kl 10. Torsdagen er motordag på Hågenholen med åpent hus første torsdag i måneden.

Kystlaget satser på gode aktiviteter og et godt siste halvår.

Kystlagsfolk ha en fortsatt god sommer!

Jæren Kystlag 4. juli 2022

Bjørn Ådne Norland  leder

error: Content is protected !!