Restaurering

For å kunne restaurere båter måtte vi ha et passende tilholdssted, og tidligere holdt vi til i en gammel fabrikkbygning på Sør-Reime. Historisk ble bygget benyttet til produksjon av fjøsvinduer i betong, mens vi benyttet det til bygging og restaurering av eldre båter.

Vi måtte jo plassere båten et sted hvor vi kunne jobbe med den …….

En gammel snekke som ble pusset opp og senere solgt til inntekt for Kystlaget.

Vi har senere flyttet til et nyrestaurert lokale like i nærheten.

error: Content is protected !!