Referat fra styremøte nr 3 2023

Dato: 12.10.2023 – Møte nr 3/2023

Styremøtereferat: 12. oktober
Møtested: Kysthuset

Møtedeltakere:

Styret:
Bjørn Ådne Norland
Kjetil Førland
Johan Havn
Bjørn Haugland
Svein Obrestad    
Varamenn:
Oddvar Høyland
Godtfred Lea
Ole Petter Thingbø – forfall

Saker til møtet.

1. Godkjenning av innkallingen
2 Økonomi, oversikt pr. oktober-23
3. Oppsummering av året, så langt
4. Prosjekter på Kysthuset og SørReime
5. Aktivitetsnivå ut året
6. Andre ting

1   Saker

Innkalling ble godkjent.
Leder: Bjørn Ådne Norland, valgt for 1 år
Nestleder: Kjetil Førland, rest tid 1 år
Kasserer og sekretær, funksjonen ivaretas av leder
Styremedlem: Bjørn Haugland, valgt for 2 år
Styremedlem: Svein Obrestad, valgt for 2 år

2. Økonomi oversikt pr. oktober – 23

Regnskap pr. 30.september ble gjennomgått
Inntekter så langt kr. 152.042 utgifter kr. 91.259. overskudd kr. 60.783.
Lavere innbetalinger for medlemskontingenten.
Inntekter av aktiviteter er større enn for fjoråret.
Godt loddsalg på prammen, og for småbåter.
Alt dette på grunn av stor innsats fra dugnadsmedlemmene. Prisverdig innsats.
Vi har i perioden hatt «ordinære» utgifter relatert til aktivitetene.

Som følge av restaureringsarbeidene på seksæringen og færingen har vi oppgradert med nye verktøy. Dette for å lette dette arbeidet. Innkjøpene vil være til grei nytte for aktiviteter på SørReime.

Jaren har også gjennomgått et større vedlikehold enn normalt. Har nå båtplass nr. 3. Bedre plass her.

Prognosen for året 2023 vil derfor gi et positivt resultat. Inntekter for året på ca 185 tusen og utgifter 165 tusen. Gir en pluss på 20 tusen.

Bankinnskudd pr. utgangen av september kr. 280.239.
Egenkapital pr. dato kr. 817.640
Periodiseringer er ikke gjennomført også for avskrivninger av eiendeler.

3. Oppsummering av året, så langt

Viktige aktiviteter var Varhaugs marken, Nærbø dager, Jonsok.
Nytt av året veteran motor show på Undheim.
I tillegg har sa vi ja til Tall Ship race i Sirevåg 21. juli
Vi har Vigrestad dager, avlyst
Familiedag i Varden
Ellers har vi deltatt i arrangementer med regi av Hå gamle Prestegård.
Hans Utne har håndtert etterspørselen og gjennomført båtførerprøver.
Det er gjort avtale om utstillingstelt med HGP.
Alle aktiviteter har vært godt besøks, spesielt Tall Ship.
Tålig greitt hadde vi vær, men tørken i juni lagde trøbbel for Jonsokbålet og fyringsmotorer på Undheim.

4. Prosjekter for Kysthuset og SørReime

Det vil bli gjennomført ordinært vedlikeholdsarbeid i lokalitetene.
Ny varmepumpe på SørReime (garantisak) er installert.

Kysthuset

Vi har fått lov til å sette inn større vindu i Kysthuset. 130 x 120.
Problemet er fredningsbestemmelser av bygg.
Vi må avklare skiftningen med HGP.
Det gjenstår noe innredningsarbeid i verkstedrommet for Kysthuset dette vill bli sluttført i løpet av året. Det vil også bli vurdert å kjøpe inn noe nytt elektrisk håndverktøy.
Plassering av Båtmotorene og info om disse, vil vi prøve å få laget.
Bilhengeren vil vi prøve å få plassert på SørReime for å få frigjort plass i Verkstedrommet.

Det har vært ønskelig med bedre muligheter for audiovisuelt framvisningsutstyr.
Vi starter opp et prosjekt som klargjør mulighetene og får fram kostnader for en slik oppgradering. Framlegges for beslutning av styret.

Det har vært et ønske om bruk av mikroovn.  Vi ser på muligheter til dette og finne en grei plassering.

Vi innfører faste periodiske rengjørings og rydderutiner for Kysthuset.

Sør-Reime

Prosjekter som pågår nå i høst-vintersesongen er bygging av ny pram. Denne er kommet godt i gang, med fast godt mannskap.
Det som vi oppnår i år, er ny rekord på loddsalget. Endelig sum blir ikke klar før etter Julemøtet, men det blir tett oppunder 35. tusen. Det er jo flott, det. All honnør til loddselgerne.
Det har vært innspill om materialvalg og kvalitet på disse. Det er Styrets oppfatning at vi bør ta kontakt med Engøyholmen kystkultursenter og andre aktører for å finne fram til andre mulige leverandører av materialer til båtbygging.
Vi må også tilstrebe å forbedre mellomlagringen av prammen i loddsalgsperioden.

Småbåtsalget har i år vært svært godt, ny salgsrekord.
Oppstart til ny sesong er i gang.
Vannkaret har vi nå flyttet fra Grødaland til Løa hos HGP. Dette vil gjøre det enklere for oss å ta det ut til arrangementer.

Bygging av Dekkstoler er også i gang vi bruker nå materialer beregnet for terrassebord. Det har vært noe fram og tilbake med mye kvist, så dette vil det være å søkelys på.
Vi har også fått tilbakemeldinger på at bord «sprekker». Så det er viktig å være litt kritisk i materialvalget. Ut fra tilbakemeldinger så bør vi også øke tykkelsen av materialene med noen mm. Vi har mm å ta av.

Øvrige prosjekt er reparasjon av seksæring etter stormen. Arbeidet er nå kommet godt i gang. Og det ser ut til at vi vil få båten «opp å stå» igjen.
Det er fremdeles en hel del arbeid igjen. Nye kjeiper og fiksing av tiljer. Fornying av esinger m.m.

Vi vil utarbeide søknader til banker og andre for å få økonomisk støtte til dette arbeidet. Båten er etter vårt syn verneverdig, og dette vil vi prøve å selge inn i prosjektet.
Båten må være ferdig restaurert til mai 2024 og utstilles på Fyret gjennom sommersesongen.
Deretter vil vi ta fatt på færing nr. 2 som nå ligger i løa. Obrestad båten følger deretter. Den ligger nå i naustet til Even Obrestad. Der har den bodd før.

Vi etablerer tilsynsrutinger for Jaren i høst/vinter.

5. Aktivitetsnivå ut året

Vi har startet med høstsesongen, og første dag vi skal delta i arrangement er med HGP den 20. oktober på 1902 Huset. Billetter kjøpes på nettet via HGP.
Vi skal tenne Fresnel fyrlykta kl 21.  Ole Marton og Godtfred gjennomfører opplegget.

Julemøtet er bestemt til den 30. november. Det blir et tradisjonelt arrangement med risengrøt og utlodding/trekking av vinner av prammen-23.

Ellers så er det faste dager hver tirsdag og onsdag, henholdsvis på Kysthuset og Sør-Reime.

Vi skal ha møte med HGP og gjennomgå felles avtaler og bruk  av Kysthuset og området, Også lån av kjellerområdet til Løa, omfang av kontroll av utstyr og fyrlys. Møte er satt til 24. oktober hos HGP.
Vi har startet et prosjekt om skilting i Obrestad havn, samarbeid med HGP og Fylkeskommunen. Dette arbeidet vil nå bli videreført.
Det er også reist spørsmål om deltagelse i RAUNEN prosjektet.

I Obrestad havn vil vi også se på muligheten til å få restaurert det gamle båtopptrekket, brukt til færinger.
Spørsmål er eiendomsforhold og størrelse og omfang av et slikt opptrekk må avklares.

Det minker på caps og t-skjorter. Vi kontrollerer mengder og størrelser.

6. Andre ting

Eventuelt: Stavanger by fyller 900 år i 2025.

Engøyholmen kystkultursenter inviterer kystlag til å delta i denne markeringen.
Det var enighet om at Kystlaget engasjerer seg og finner ut hva vi kan bidra meg.
Oppstartsmøte var den 28. januar på Engøyholmen
Representanter for kystlaget: Ole Petter Thingbø og Godtfred Lea.

Lister skøyta seminar 17. mars. Vi var 7 deltagere.
Turaktivitør Ole Marton Søyland og Svein Obrestad

Vi var på tur til Bragdøya Kystlag ved Kristiansand den 10. juni.
Turaktivitør Ole Marton Søyland

Ellers så ble det gjennomført Landsstevne på Jeløya utenfor Moss den 20 – 23 juli
Tall ship race i Sirevåg den 21. Juli


Bjørn Ådne Norland  referent 16.10-23

error: Content is protected !!