Oppsummering året 2022

Nå har vel de fleste fått gjennomført en GOD JUL med slekt og venner, så her er en liten oppsummering av året 2022.

Året må vi kunne si har vært et aktivt år, selv om Jonsok-arrangementet måtte avlyses. Vi har kunnet ferdigstille tre viktige dugnadsprosjekter. 2 av prosjektene har vært utført på Sør-Reime, og et for Obrestad Fyr.

Renovering av «Soldalbåten». Her har vi byttet ut all båtsaum, pusset og oljet opp båten på nytt. Båten ble overlevert i mai til en fornøyd eier. Nå er den forhåpentlig vis i sitt rette element i Årdalselva på jakt etter laksen.

Ved kontroll av seksæringen, viste det seg at båten måtte gjennomgå en del utskifting av bordganger, esinger og kjøl. Det ble skiftet trenagler i spantene, og nye «keiper» er satt på. Fornying av tiljene er også gjort. Grunnen til reparasjonsarbeidene er at vi fant en del råteskader som måtte tas hånd om. Båten er pusset og stelt fint med av en ivrig dugnadsgjeng. Den er innsatt med et godt strøk tjære og oljet innvendig med kystlagets spesialblanding, 1/3 tjære, 1/3 rå linolje og 1/3 amerikansk terpentin. Båten ble klargjort for seiling med spriseglføring, og mannskap har mønstret på. Båten ble fraktet og sjøsatt i Tananger, men vinden ble for sterk og vi fikk seileforbud.

Kystseilasen fra Flatholmen med målgang på Rott. Det kommer sikkert mange muligheter til kjekke seilturer med båten til kommende sesonger.

Kystlaget arbeider videre planer om oppbevaring og vedlikehold av seksæringen. Det viktigste med båten er at den er godt vedlikehold og er klar til bruk på samme måte som i 1920. Sannsynligvis er den eneste i sitt slag her i Hå kommune, kanskje langs hele Jærkysten.

Les mer: Oppsummering 2022

På Sør-Reime har vi startet med restaurering av søsterbåten til seksæringen. Disse båtene ble brukt av to av gardene på Reime til fiske etter laks, hummer og vanlig matfisk. Kystlaget arbeider med dokumentasjon og omfang og bruk av begge båtene.

Prammen som vi på grunn av koronaen ikke har fått loddet ut er ferdig, og salg og utlodding ble unnagjort på Julemøtet, og den heldige vinner kom fra Brusand. Nytt kjølbord er satt på plass i monteringsjiggen, så vi er klar til en ny pram for utlodding i 2023.

Jaren har også gjennomgått ordinær oppussing og kontroll før sesongstart. Den har vært på slippen og blitt oljet både utvendig og innvendig. Mindre vedlikehold på motoren er nå gjennomført så vi satser på å få til en aktiv bruk av båten for sesongen 2023. Masta er på plass, seil er funnet fram og kontrollert.

Samarbeidet med Hå gamle Prestegård har fungerer godt synes vi. Vi har ukentlig kontakt med HGP om driftsspørsmål. Den store jobben vår så langt i år har vært renovering av fyrlykta. De har vi pusset og slipt fram messing og annet metall. Pusset prisme, og ellers alt som viste seg nødvendig for å oppnå et godt resultat. HGP og Kystverket er også godt fornøyde med resultatet. Vi har en vedlikeholdsavtale med HGP så den får vi leve opp til fra nå av.

I første del av mai hadde sanger og skuespiller Helene Bøksle booket seg inn på 1902 huset ved Fyret. Hun skulle promotere sin egen versjon av «Ja vi elsker», og Kystlaget ble kontaktet for å bistå til innspillingen video innslaget. Dette syntes vi var stas, og deltok i tilretteleggingen. Spesielt opptak knyttet til Fyret og fyrlykta. Utpå kvelden ble fyrlykta tent om mange opptak i forbindelse med lyssettingen og sener oppe på selve fyret ble gjennomført. Helene Bøksle var svært fornøyd med vår tilrettelegging og sendte oss en stor takk. Kystlaget takket også for at vi fikk være med på tilrettelegging av videoopptakene. Videoen ligger ute på Helene Bøksles heimesider.

Vi gjennomførte Kystens Dag den 11. juni. Dette ble gjort i samarbeid med HGP. Hovedoppslaget her var Polfarar og Fyrvaktar. Personen Theodor Claudius Jacobsen. Vi hadde konkurranse med flere andre arrangementer så publikumtilstrømmingen kunne ha vært større, men det vi sto for ble godt gjennomført.

Jonsok 2022 hadde Kystlaget sett fram til forberedt seg godt til. Rett før vi skulle starte opp med de siste forberedelser, måtte vi avlyse arrangementet. Grunnen til dette var at Fylket og kommunen startet opp med mudringsarbeid i Obrestad havn, uten at vi hadde fått noen opplysninger om dette på forhånd. Info fikk vi fra båtforeningen noen dager før. I og med at Jonsok er et stort og viktig arrangement for kystlaget, ble vi jo enormt skuffet. Vi prøvde på en alternativ tilstelning, men august ble helst i travleste laget med mange arrangement for kystlaget.

Vi har gjennomført en del eksamener til båtførerprøven og 2 for solarieprøven. Vi bruker Kysthuset til eksamensgjennomføring. Interessen for å avlegge eksamen hos oss er nok avtagende, men vi vil opprettholde tilbudet så lenge som vi har godkjent instruktør.

De tradisjonelle Vigrestad-dagene ble avlyst i år, men de kommer sikkert sterkere tilbake og da vil vi være på plass.

Den 20. august er det Havets dag i Sirevåg og den 21. har HGP arrangementet Fyrvaktar for ein dag. Her vil vi også delta med være aktiviteter.

Vi deltok på Tananger Seilasen den 26-28 august, men ikke med egen båt på grunn av for sterk vind. Mannskapet ble hyret inn på alternativ båt og fikk seilerfaring derfra.

I Varden er arrangementet den 28 august i samarbeid med Jærmuseet, og vi deltok meg godt mannskap. Vi demonstrerte bruken av redningsrakett, som resulterte til at redningsetaten i Hå kommune rykket ut, men det hele ordnet seg etter hvert. Greit å vite at beredskapen fungerer, men neste gang må det bli gitt skikkelig beskjed.

Hå gamle Prestegård arrangerte haustmarked den 25. september. Vi deltok med stand og solgte lodd på prammen. Det var møtt fram et stort publikum, og vi fikk solgt en hel del lodd og drøst med mye folk. Godt vær og vellykka arrangement. Både «Prestagarden» og Kystlaget var godt fornøyde med interesse og frammøte. Vi stiller gjerne opp til neste år.

Vi har et prosjekt gående med avvikling av motorverkstedet på Hognestad, alt må være ryddet i løpet a våren. Vi satser på å få solgt og flyttet på motorer som kan være av interesse for andre. Noe kan vi få solgt og andre ting som har skrapverdi vil bli levert til Teigen for skraping. Strøm-aggregatet for overtok fra Åna fengsel har vi fått overlevert til MANCRAFT i Bergen. MAN firmaet har etablert et motormuseum der som viser utviklinga gjennom åra. Dette synes kystlaget er en skikkelig fin avslutning for laget. Økonomisk kompensasjon har vi også mottatt. Andre motorer vil bli overlevert til Nesvåg ved Sokndal, Der vil vi bidra til museumsutstillingen. Noen motorer vil bli plassert i Kysthuset, og Johan Havn er også interessert i å overta noen. Alt i alt prøver vi å få gode løsninger for hele motorsamlingen. SPENNENDE dette.

Det siste arrangementet for Kystlaget var Julemøte på Kysthuset den 8 desember. Det kom 27 personer til julegrøten. Huset kan ha inntil 35 personer, så vi kan greit få med oss flere. Fyrlyset ble startet, og så serverte vi risengrøt og julekaker. Det ble en god avslutning på årets sesong. En liten utlodning hadde vi også. Oddvar og Brit vant dekkstol på del. Ellers gikk prammen til Brusand.

Det aller siste var at vi fikk seksæringen i hus i løa på Hå. Det får har stå til våren og så får vi ta fatt på vårlig vedlikehold. I alle fall godt å ha fått den i hus.

Husk at onsdagskveldene er aktivitetsdag på Sør-Reime, og første tirsdag i måneden er det sosialt drøs på Kysthuset kl 10. Ellers er det møte på Kysthuset tirsdager fra kl. 10.

Kystlaget har fått ny nettside, kikk innom denne og gi til bakemelding om layout og innhold.

Kystlagsfolk, takk for innsatsen i 2022, og GODT NYTTAR, vel møtt til innsats for laget i 2023.

Jæren Kystlag, 26. desember 2022
Bjørn Ådne Norland – Leder

error: Content is protected !!