Vi har nå startet opp igjen våre normale aktiviteter. Dvs:

  • Drop-in hver tirsdag kl 1000 på Kysthuset
  • Drop-in hver onsdag kl 1800 på Sør-Reime, og
  • Drop-in første torsdag i måneden kl 1800 på Hognestad

Alt dette skulle vært lagt ut i vår kalendermodul, men denne ser ut til å svikte oss for øyeblikket. Vi vil publisere dette i kalenderen så snart ny oppdatert versjon er mottatt og installert.

error: Content is protected !!