Jæren Kystlag

For bevaring av vår kystkultur ...

Oversiktskalender

September 2022
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Planlagt aktivitet

04. okt 2022
10:00
Drop-in på Kysthuset
05. okt 2022
18:00
Drop-in Sør-Reime
06. okt 2022
18:00
Drop-in på Hognestad
11. okt 2022
10:00
Drop-in på Kysthuset
12. okt 2022
18:00
Drop-in Sør-Reime
18. okt 2022
10:00
Drop-in på Kysthuset

Lederen:

 

Året 2013 er på hell og vi i kystlaget bare konstaterer at aktiviteten på de ulike områder også dette året har vært god. Spesielt har arbeidsmengden for enkelte i prosjektgruppa for Kystkultursenteret vært krevende.

Ellers kan nevnes at dugnadsarbeidet som gjensto på huset til «Giggen» på Kvassheim er ferdig. En gjeng med ivrige medlemmer stilte opp en dag i april og la siste hand på verket. Dermed anser Kystlaget seg ferdig med den jobben.

Ellers har kystlaget også i år deltatt på mange ulike arrangement; Havets dag i Sirevåg, Fiskeriets dag i Egersund, Bondens marked på Nærbø, Varden, Grødaland og Jærmuseet, for å nevne noen. I tillegg til dette feiret vi som vanlig Jonsok også dette året, som jeg vi kalle vellykket med mye folk, god musikk og fint vær.

Jæren kystlag har også en flott hjemmeside hvor det finnes mye informasjon og bilder fra aktivitetene i kystlaget. Vi ønsker at denne skal bli mer brukt av våre medlemmer, og andre, når de har noe de mener kystlaget bør drive med, eller ikke drive med, ros og ris, osv, eller om det skjer noe som dere mener kystlaget bør engasjere seg i.

Har du en god historie, interessant artikkel, bilder osv, som du synes bør deles med flere så send dette til oss slik at vi kan publisere det på nettsiden. Eller, at vi kan bruke det i medlemsbladet. Husk, vi trenger innspill.

Til slutt vil jeg takke alle medlemmer og andre som står på og gjør det mulig for kystlaget å opprettholde den aktiviteten som vi gjør.

Samtidig vil jeg ønske alle en Riktig God Jul og et Godt Nyttår!

Olav Obrestad 

 

Lederen:

Året 2012 er snart historie, og vi i Kystlaget kan se tilbake på at også i dette året har aktiviteten vært stor på flere områder. Da tenker jeg naturligvis på Kystkultursenteret som nå er godkjent av vernemyndighetene. Det er utnevnt en egen gruppe som jobber med prosjektet, og dette er omtalt mer et annet sted i bladet.

Ellers er det mye omtalte huset på Kvassheim, som Jiggen skal stilles ut i, kommet på plass, og noen medlemmer har som lovet vært på dugnadsarbeid der. Bygget er ikke ferdig, og det er fortsatt en del dugnadsarbeid som gjenstår.

Jæren Kystlag har fått henvendelse fra 4H Rogaland der de kan tenke seg et kurs, for sine klubbrådgivere i kystkultur, sjø og sjøvett. Vi har sendt en positiv tilbakemelding på henvendelsen da målet for Jæren kystlag er å få til et tettere samarbeid med den yngre del av befolkningen. Dette er også et mål for Forbundet KYSTEN.

Det er vanskelig å unngå å nevne årets Jonsok i Obrestad havn der været mildt sagt ikke var på Kystlagets side. Det var kuling fra sør og mye regn det meste av kvelden. Sannsynligvis det verste været vi har hatt siden vi startet med Jonsok feiringen for 14år siden. Det var veldig lite folk som kom, og båtturene som er populære denne kvelden ble avlyst på grunn av været. Likevel vil jeg berømme alle medlemmene og de andre som sto på til "the bitter end" for å avvikle kvelden etter beste evne. Det vil nok bli Jonsok i Obrestad  havn også i 2013.

Videre er det gode samarbeidet vi har med andre institusjoner, lag og foreninger veldig viktig for Kystlaget, og at vi er med på deres arrangementer, det er der vi får vise oss frem og fortelle hva vi holder på med. Dette håper jeg vi også kan fortsette med i fremtiden.

Til slutt vi jeg takke alle som støtter opp om Kystlaget og gjør det mulig å holde den aktiviteten om vi har, og samtidig ønske alle en riktig

God Jul og Godt Nytt år!

Olav Obrestad

Lederen

Et travelt år går mot slutten, og det er tid for ettertanke, samtidig å tenke fremover. Året som går mot slutten har for oss vært spesielt, jeg tenker da sjølsagt på Landsstevnet i Egersund som Jæren kystlag var med å arrangere, i lag med Egersund kystforening og Hådyret kystlag. Dette stevnet krevde veldig mye for mange av kystlagets medlemmer. Jeg benytter denne anledningen til å takke alle for den innsatsen dere viste i forbindelse med arrangementet.

En annen viktig ting som har skjedd i 2011, og er verd å merke seg, er at Jæren kystlag har blitt godkjent som eget testsenter for de som skal ta Båtførerprøven. Sjøfartsdirektoratet har bestemt at det etter den 1. januar 2011 ikke lenger er mulig å ta prøven på gamle måten, med egen sensor. Nå må den tas elektronisk på eget godkjent testsenter. Kystlaget har inngått en avtale med Hå kommune der vi kan bruke deres utstyr på Nærbø ungdomskole til gjennomføring av testen.

Ser vi på oppgavene fremover er det i hovedsak det mye omtalte Kystkultursenteret som vil kreve mye planleggingsarbeid også i 2012. Dette er mer omtalt et annet sted i heftet.

Utstillingshuset som Giggen etter Ingermanland skal stilles ut i ser nå ut til å bli en realitet. De siste opplysninger jeg har fått sier at huset ligger inne i budsjettet til kommunen for 2012. Dersom det blir godkjent kan byggingen komme i gang tidlig på nyåret.

Ellers mener jeg at kystlaget skal fortsette å samarbeide med andre organisasjoner der vi kan, fordi det samtidig er en god måte å fortelle folk om kystkultur og dens betydning for folk langs kysten.

Til slutt vil jeg takke alle medlemmer og andre som har stilt opp på deres fritid, noe som har gjort det mulig for kystlaget å holde på i det aktivitetsnivået som vi har. Jeg vil og takke alle for samarbeidet dette året, samtidig ønskes dere en riktig

God Jul og Godt Nytt år!

Olav Obrestad

Lederen 2010

Nok et år går mot slutten, og vi er på full fart inn i 2011 som blir et spesielt år for oss i Jæren Kystlag. Forbundet Kystens 30. Landsstevne skal arrangeres i Egersund den 21-24 juli 2011, der vi sammen med Egersund Kystforening og Hådyret Kystlag står for gjennomføringen av arrangementet. Dette vil naturligvis prege aktiviteten i kystlaget i tiden fremover. Dette er et arrangement som vil være synlig i hele Sør-Rogaland. Vi har allerede hatt flere møter og vi er godt i gang med planleggingen av dette arrangementet. Det vil kreve stor innsats av Kystlagene i perioden før, under og etter stevnet. Derfor er vi svært interessert i at alle medlemmer som vil og kan stille opp på dugnadsarbeid i denne perioden, gir en tilbakemelding til oss.

Ellers har aktiviteten også dette året vært stor, spesielt når det gjelder personer som vil ta Båtførerprøven. Dette er noe som vi vil fortsette med dersom interessen for det fortsetter. Og jeg vil berømme vår studieleder Ander Haver for den innsatsen har har gjort på dette feltet.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle andre medlemmer for den innsatsen som gjøres på alle områder, noe som er medvirkende til at Jæren Kystlag kan opprettholde den aktiviteten som vi har. Samtidig vil jeg ønske alle God Jul og Godt Nytt år.

 

Olav Obrestad

 

Lederen 2009

Når jeg ser tilbake på det året som er i ferd med å ta slutt, har aktiviteten også i 2009 vært stor, både innenfor egne aktiviteter, men også forespørsel om deltakelse på andres arrangementer har vært økended, vi har for første gang måtte si nei til noen forespørsler.

Det har vært en positiv utvikling i arbeidet med det nye kystkultursenteret som vi ønsker å bygge i Obrestad havn. Dette er det brukt mye tid på, og det vil også kreve mye tid fremover.

Jæren Kystlag skal i tillegg være med å arrangere Forbundet Kysten's Landsstevne i Egersund den 21-24 juli 2011, sammen med Egersund Kystforening og Hådyret Kystlag, noe som vil kreve en del ekstra arbeid med planlegging i 2010. På grunnlag av alt dette ser jeg for meg at styret i Kystlaget må sette seg ned å prøve å komme frem til en organisering og arbeidsfordeling som gjør at det ikke blir for stor belastning på enkeltpersoner i denne perioden. Dersom det er noen medlemmer som er interessert i å være med å gjøre en ekstra innsats for Kystlaget i en spennende periode, så er vi svært interessert i å høre fra dere.

Ellers vil jeg takke alle medlemmer og andre som har stått på gjennom dette året på fritiden, noe som gjør det mulig for laget å opprettholde den aktiviteten som vi har. Samtidig vil jeg ønske alle God Jul og Godt Nytt år.

 

Olav Obrestad

 

Lederen 2008

2008 er i ferd med å ebbe ut, nok et år med stor aktivitet. Medlemstallet fortsetter å øke. Vi har nå snart 160 medlemmer. Det er ne gledelig utvikling for oss.

Aktiviteten i Kystlaget har dette året også vært stor både med båtbygging og tauarbeid, men også når det gjelder folk som ønsker å ta Båtførerprøven. Dett er kurs som er høyst aktuelle for tiden nå som det skal bli påbudt med Båtførerbevis. Kystlaget har allerede stor etterspørsel etter denne type kurs, og vi vil fortsette med slike utover våren 2009.

Det ser nå ut til at Hå kommune kan starte byggingen av utstillingslokalet for Giggen etter Ingermanland's forlis i 1842 som skal stå ved Kvassheim fyr.

Dermed vil Giggen få sin rettmessige plass der folk kan komme å se den. Her har Kystlaget lovet å stille med noe dugnadsarbeid mot at vi får selge boken om Ingermanland's forlis der. Eller er deltakelse på andres arrangement svært viktig for Kystlaget. Det er der vi kan og får lov til å vise folk hvem vi er, og hva vi driver på med. På slike arrangement er vi avhengige av at medlemmene hjelper oss. Slik som det har vært frem til nå, har det ofte vært de samme medlemmene som stiller opp. Dette er vi veldig glade for, men det kan fort bli for mye for noen. Vi ser gjernet at også andre medlemmer som kan tenke seg å bli med på dette tar kontakt med noen i styret.

Hvordan går det med Kystkultursenteret i Obrestad havn? Her det det bare å konstatere at Riksantikvaren har et avgjørende ord om å gi dispensasjon til å bygge i Obrestad havn. Vi må bare være tålmodige og håpe på en positiv avgjørelse.

Til slutt vil jeg takke alle medlemmer for den innsatsen som gjøres på alle området i Kystlaget, og jeg håper det kan fortsette også inn i fremtiden. Jeg vil og takke Hå kommune, Jæremuséet, Hå gamle prestegard og alle andre foreninger og lag som vi har samarbeid med og jeg håper at dette samarbeidet vil fortsette.

 

Olav Obrestad

 

Jæren Kystlag 1999 © 2022

Med alle rettigheter!

Org.nr: 886 425 252X

Right Click

No right click