Om Kystlaget

Kystlagets historie

jkl.png

Som det fremgår av vår logo over så ble Jæren Kystlag stiftet 15. februar 1999. Motivet er hentet fra Husvegg på Varhaug, og viser konturene av et gammelt båtstø.

I eldre tider var det ingen havner langs Jærkysten. Derfor hadde de fleste gårder med egen strandlinje et eget båtstø for sjøsetting og ilanddraging av båter, dvs datidens båtslipp.

For Kystlaget betyr dette betyr at vi kunne feire vårt første 10-års jubileum i 2009. Pr i dag har vi rundt 170 medlemmer, fordelt på 11 kommuner i Rogaland.

Hovedformål

Å bevare og skape interesse for gamle båter, bygninger og annen kystkultur.

Organisatorisk tilknytning

Jæren Kystlag er også et lokallag under Forbundet KYSTEN. Det er vel verd å merke seg at medlemmer i Jæren Kystlag automatisk blir medlem av landsforbundet ved innmelding. Derved mottar de også forbundets medlemsblad fem ganger i året, uten ekstra kostnader. Du finner mer informasjon om Forbundet Kysten her.

Rogaland Fylkeskystlag

På fylkesplan inngår alle lokale kystlag i Rogaland Fylkeskystlag, hvor hvert lag også er representert i styret.

Jæren Kystkultursenter

Vårt desidert største løft til nå var planene om å få etablert et fullverdig Kystkultursenter på Jæren, nærmere bestemt i Obrestad Havn. Men, som de fleste vet så ble dette etter hvert skrinlagt …

error: Content is protected !!