Kystlagets møtelokale

(Foto: Hans Utne)

Som det fremgår av nettsidens forside så disponerer Kystlaget denne bygningen på Obrestad fyr, heretter kalt Kysthuset, hvor vi treffes fra tid til annen. Foruten drop-in vil det også være møter eller annen aktivitet som vil bli annonsert i vår aktivitetsoversikt.

Tidsvis brukes også lokalet til kursvirksomhet.

error: Content is protected !!