Olav 2
(Bildet av Olav er tatt av Ingolf Ibenhard Benjaminsen)

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om vår ubestridte formann Olav O. Obrestads bortgang. Olav døde den 20. november 69 år gammel på Stavanger sentralsjukehus. Olav har vært Kystlagets leder siden oppstarten i 1999.

Olav var født og oppvokst på Obrestad med Jærkysten og sjøen som nærmeste nabo. Derfor har han alltid satt sine spor langs Jærstrendende i og utfor Obrestad Havn.

Olav var genuint opptatt av kystkulturen og livet langs Jærkysten, og det var derfor naturlig at når ideen kom i 1998 at han deltok aktivt i arbeidet for å få startet et kystlag for Jæren. På stiftelsesmøte den 15. februar 1999 møtte det fram 30 interesserte og Olav ble valgt som formann, en funksjon han har innehatt helt fram til han døde. Under hans virke har medlemstallet øket jevnt og trutt til i dag 170 medlemmer, og er dermed Rogalands største kystlag.

Olav har vært den drivende og samlende leder gjennom alle disse 14 årene og har sørget for at Kystlaget har holdt et høyt aktivitetsnivå samtidig som det har utviklet en sunn økonomi. Olav har på en framragende måte fått engasjert sine medlemmer til å delta i aktiviteter og arrangement langs Jærkysten, alt knyttet til kystkultur. For Olav var det også viktig å holde en aktiv og god kontakt mot Forbundet Kysten og også i forhold til Fylkeslaget. På landsmøtene til Forbundet Kysten var alltid Olav å finne blant deltagerne. På Forbundets landsstevner var han også oftest å treffe. Dette ga som resultat at han hadde god kontakt med flere av lokallaga til Forbundet Kysten. Da spørsmålet kom om å arrangere landsstevnet for 2011 var det derfor naturlig at han ivret til, og sammen med Egersund Kystlag og Hådyret kystlag påtok seg oppgaven.

Av andre viktige prosjekter knyttet til Jærsk kystkultur var restaurering og gjenreisingen av dagmerket på Reve som ble innviet den 25. august 2004.

Under arbeidet til Anders Haver med boka om ”Ingermannland” ble det klart at ”Giggen” som ble funnet utenfor Stavnheim måtte bringes heim til Hå. Olav fikk derfor Hå kommune med på laget og ”Giggen” kom til Kvassheim i eget hus.

Olav var også opptatt av at Kystlaget måtte delta på de ulike arrangementa knyttet til kystkulturen på Jæren. Således var Kystlaget alltid å finne med stand på «Fiskeriets dag» i Egersund, redningsmuseet i Varden, Grødalandstunet, og Jærmuseet. I Sirevåg fikk han organisert restaurering av nottørka. Jonsok i Obrestad havn var også en av de store begivenhetene for Olav. Ellers var Olav alltid hver onsdag på Sør-Reime opptatt med båtbygging og reparasjoner. Han ga også startsignalet til bygging av Kystlagets egen båt ”Jaren”.

I forbindelse med NRKs program Sommeråpent fikk Olav sammen med grønnsakdyrkere fra Orre arrangert det slik at når M/S Sjøkurs passerte utenfor Obrestad, gikk han med ”Gavlabåten” til Kystlaget ut med proviant. Provianten besto av jærske grønnsaker, en gris og laks. Innslaget ble lagt godt merke til og var en svært god markedsføring av Kystlaget og jærsk kystkultur.

Det som har vært Olavs største ønske og drøm var å få oppført et eget kystkultursenter i Obrestad Havn. I dette arbeidet la han ned mye prestisje og arbeidsinnsats. Ved å arbeide mot mange offentlige instanser som Riksantikvaren, Rogaland Fylke, Kystverket og ikke minst Hå kommune, har Kystlaget nå endelig fått godkjenning for oppføring av Kystkultursenteret på Jæren. Arbeidet som nå gjenstår og som han var opptatt av i det siste, var å få til finansieringa av bygget. Dessverre vil han nå ikke få delta i sluttspurten.

Olav Obrestad var en lun og omtenksom leder av Kystlaget og la all sin kraft og sjel ned i arbeidet med å videreutvikle og holde et aktivt kystlag for Jærregionen.

Derfor blir det en stor oppgave for Styret i Jæren Kystlag og ta opp hansken og føre kystlaget videre i den ånd som Olav staket ut.

Jæren Kystlag takker Olav for alle åra han la ned i laget og Ære være hans minne.

Styret og medlemmer i Jæren Kystlag

(Bildet av Olav er tatt av Ingolf Ibenhard Benjaminsen)

error: Content is protected !!