Ekstraordinært årsmøte har i dag gitt styret fullmakt til å gjennomføre nødvendige tiltak og innehenting av tillatelser for oppføring av nytt Kystkultursenter i Obrestad havn.

Styret ble videre gitt fullmakt til å oppta nødvendig lånefinansiering iht et kostnadsanslag på 8,5 mill for å gjennomføre prosjektet.

error: Content is protected !!