Medlemsskap

Er du interessert i vår kystkultur og bevaring av denne? Bli da medlem i Jæren Kystlag hvor vi har dette som vårt hovedmål. Du kan kontakte oss pr e-post for å melde deg inn.


Alle medlemmer i Jæren Kystlag blir automatisk medlem av Forbundet Kysten ved innmelding, dvs du får to for prisen av en. Dette gjør at du også mottar forbundets medlemsblad «Kysten» fem ganger i året, uten ekstra kostnad.


Forbundet Kysten har tre medlemskategorier (pr 2022):

a. Hovedmedlemskap kr 500,- pr år

b. Familiemedlemskap kr 75,- pr år pr registrert familiemedlem

c. Ungdomsmedlem kr 250,- pr år

Etter 1. juli betaler hovedmedlem og ungdomsmedlem halv pris (kr 250,-) ut året, mens det er uendret for familiemedlem.


Endring av medlemsdata

Husk å informere Kystlaget hvis du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-post, slik at du ikke går glipp av viktig informasjon.

I slike tilfeller kan du sende en e-post til medlem@jaeren-kystlag.no og forklare hvilke endringer som ønskes utført.


Skjema for medlemsskap

Beklager, men skjema for medlemsskap er desverre ikke på plass ennå (under arbeid).

I mellomtiden kan du benytte en vanlig E-post hvor du oppgir følgende nødvendige data/informasjon om deg selv, slik som:

  • Fullt navn
  • Postadresse
  • E-post adresse
  • Telefon / mobil
  • Fødselsdato

Dette sender du så til medlem@jaeren-kystlag.no, og husk å ta en kopi til deg selv.

error: Content is protected !!