Lederen:

Året 2013 er på hell og vi i kystlaget bare konstaterer at aktiviteten på de ulike områder også dette året har vært god. Spesielt har arbeidsmengden for enkelte i prosjektgruppa for Kystkultursenteret vært krevende.

Ellers kan nevnes at dugnadsarbeidet som gjensto på huset til «Giggen» på Kvassheim er ferdig. En gjeng med ivrige medlemmer stilte opp en dag i april og la siste hand på verket. Dermed anser Kystlaget seg ferdig med den jobben.

Ellers har kystlaget også i år deltatt på mange ulike arrangement; Havets dag i Sirevåg, Fiskeriets dag i Egersund, Bondens marked på Nærbø, Varden, Grødaland og Jærmuseet, for å nevne noen. I tillegg til dette feiret vi som vanlig Jonsok også dette året, som jeg vi kalle vellykket med mye folk, god musikk og fint vær.

Jæren kystlag har også en flott hjemmeside hvor det finnes mye informasjon og bilder fra aktivitetene i kystlaget. Vi ønsker at denne skal bli mer brukt av våre medlemmer, og andre, når de har noe de mener kystlaget bør drive med, eller ikke drive med, ros og ris, osv, eller om det skjer noe som dere mener kystlaget bør engasjere seg i.

Har du en god historie, interessant artikkel, bilder osv, som du synes bør deles med flere så send dette til oss slik at vi kan publisere det på nettsiden. Eller, at vi kan bruke det i medlemsbladet. Husk, vi trenger innspill.

Til slutt vil jeg takke alle medlemmer og andre som står på og gjør det mulig for kystlaget å opprettholde den aktiviteten som vi gjør.

Samtidig vil jeg ønske alle en Riktig God Jul og et Godt Nyttår!

Olav Obrestad 

error: Content is protected !!