Lederen:

Året 2012 er snart historie, og vi i Kystlaget kan se tilbake på at også i dette året har aktiviteten vært stor på flere områder. Da tenker jeg naturligvis på Kystkultursenteret som nå er godkjent av vernemyndighetene. Det er utnevnt en egen gruppe som jobber med prosjektet, og dette er omtalt mer et annet sted i bladet.

Ellers er det mye omtalte huset på Kvassheim, som Jiggen skal stilles ut i, kommet på plass, og noen medlemmer har som lovet vært på dugnadsarbeid der. Bygget er ikke ferdig, og det er fortsatt en del dugnadsarbeid som gjenstår.

Jæren Kystlag har fått henvendelse fra 4H Rogaland der de kan tenke seg et kurs, for sine klubbrådgivere i kystkultur, sjø og sjøvett. Vi har sendt en positiv tilbakemelding på henvendelsen da målet for Jæren kystlag er å få til et tettere samarbeid med den yngre del av befolkningen. Dette er også et mål for Forbundet KYSTEN.

Det er vanskelig å unngå å nevne årets Jonsok i Obrestad havn der været mildt sagt ikke var på Kystlagets side. Det var kuling fra sør og mye regn det meste av kvelden. Sannsynligvis det verste været vi har hatt siden vi startet med Jonsok feiringen for 14år siden. Det var veldig lite folk som kom, og båtturene som er populære denne kvelden ble avlyst på grunn av været. Likevel vil jeg berømme alle medlemmene og de andre som sto på til «the bitter end» for å avvikle kvelden etter beste evne. Det vil nok bli Jonsok i Obrestad  havn også i 2013.

Videre er det gode samarbeidet vi har med andre institusjoner, lag og foreninger veldig viktig for Kystlaget, og at vi er med på deres arrangementer, det er der vi får vise oss frem og fortelle hva vi holder på med. Dette håper jeg vi også kan fortsette med i fremtiden.

Til slutt vi jeg takke alle som støtter opp om Kystlaget og gjør det mulig å holde den aktiviteten om vi har, og samtidig ønske alle en riktig

God Jul og Godt Nytt år!

Olav Obrestad

error: Content is protected !!