Lederen

Et travelt år går mot slutten, og det er tid for ettertanke, samtidig å tenke fremover. Året som går mot slutten har for oss vært spesielt, jeg tenker da sjølsagt på Landsstevnet i Egersund som Jæren kystlag var med å arrangere, i lag med Egersund kystforening og Hådyret kystlag. Dette stevnet krevde veldig mye for mange av kystlagets medlemmer. Jeg benytter denne anledningen til å takke alle for den innsatsen dere viste i forbindelse med arrangementet.

En annen viktig ting som har skjedd i 2011, og er verd å merke seg, er at Jæren kystlag har blitt godkjent som eget testsenter for de som skal ta Båtførerprøven. Sjøfartsdirektoratet har bestemt at det etter den 1. januar 2011 ikke lenger er mulig å ta prøven på gamle måten, med egen sensor. Nå må den tas elektronisk på eget godkjent testsenter. Kystlaget har inngått en avtale med Hå kommune der vi kan bruke deres utstyr på Nærbø ungdomskole til gjennomføring av testen.

Ser vi på oppgavene fremover er det i hovedsak det mye omtalte Kystkultursenteret som vil kreve mye planleggingsarbeid også i 2012. Dette er mer omtalt et annet sted i heftet.

Utstillingshuset som Giggen etter Ingermanland skal stilles ut i ser nå ut til å bli en realitet. De siste opplysninger jeg har fått sier at huset ligger inne i budsjettet til kommunen for 2012. Dersom det blir godkjent kan byggingen komme i gang tidlig på nyåret.

Ellers mener jeg at kystlaget skal fortsette å samarbeide med andre organisasjoner der vi kan, fordi det samtidig er en god måte å fortelle folk om kystkultur og dens betydning for folk langs kysten.

Til slutt vil jeg takke alle medlemmer og andre som har stilt opp på deres fritid, noe som har gjort det mulig for kystlaget å holde på i det aktivitetsnivået som vi har. Jeg vil og takke alle for samarbeidet dette året, samtidig ønskes dere en riktig

God Jul og Godt Nytt år!

Olav Obrestad

error: Content is protected !!