Lederen 2010

Nok et år går mot slutten, og vi er på full fart inn i 2011 som blir et spesielt år for oss i Jæren Kystlag. Forbundet Kystens 30. Landsstevne skal arrangeres i Egersund den 21-24 juli 2011, der vi sammen med Egersund Kystforening og Hådyret Kystlag står for gjennomføringen av arrangementet. Dette vil naturligvis prege aktiviteten i kystlaget i tiden fremover. Dette er et arrangement som vil være synlig i hele Sør-Rogaland. Vi har allerede hatt flere møter og vi er godt i gang med planleggingen av dette arrangementet. Det vil kreve stor innsats av Kystlagene i perioden før, under og etter stevnet. Derfor er vi svært interessert i at alle medlemmer som vil og kan stille opp på dugnadsarbeid i denne perioden, gir en tilbakemelding til oss.

Ellers har aktiviteten også dette året vært stor, spesielt når det gjelder personer som vil ta Båtførerprøven. Dette er noe som vi vil fortsette med dersom interessen for det fortsetter. Og jeg vil berømme vår studieleder Ander Haver for den innsatsen har har gjort på dette feltet.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle andre medlemmer for den innsatsen som gjøres på alle områder, noe som er medvirkende til at Jæren Kystlag kan opprettholde den aktiviteten som vi har. Samtidig vil jeg ønske alle God Jul og Godt Nytt år.

Olav Obrestad

 

error: Content is protected !!