Lederen 2009

Når jeg ser tilbake på det året som er i ferd med å ta slutt, har aktiviteten også i 2009 vært stor, både innenfor egne aktiviteter, men også forespørsel om deltakelse på andres arrangementer har vært økended, vi har for første gang måtte si nei til noen forespørsler.

Det har vært en positiv utvikling i arbeidet med det nye kystkultursenteret som vi ønsker å bygge i Obrestad havn. Dette er det brukt mye tid på, og det vil også kreve mye tid fremover.

Jæren Kystlag skal i tillegg være med å arrangere Forbundet Kysten’s Landsstevne i Egersund den 21-24 juli 2011, sammen med Egersund Kystforening og Hådyret Kystlag, noe som vil kreve en del ekstra arbeid med planlegging i 2010. På grunnlag av alt dette ser jeg for meg at styret i Kystlaget må sette seg ned å prøve å komme frem til en organisering og arbeidsfordeling som gjør at det ikke blir for stor belastning på enkeltpersoner i denne perioden. Dersom det er noen medlemmer som er interessert i å være med å gjøre en ekstra innsats for Kystlaget i en spennende periode, så er vi svært interessert i å høre fra dere.

Ellers vil jeg takke alle medlemmer og andre som har stått på gjennom dette året på fritiden, noe som gjør det mulig for laget å opprettholde den aktiviteten som vi har. Samtidig vil jeg ønske alle God Jul og Godt Nytt år.

Olav Obrestad

 

error: Content is protected !!