Det er tid for Kystlagets tradisjonelle Julemøte med markering av 20-års jubileum.

Møtet avholdes på Nærbø samfunnshus torsdag 21. november kl 1900

Det vil også bli gjennomført et ekstraordinært årsmøte:

Sak for ekstraordinært årsmøte:

  • Verkstedsbygningen hos Endre Sør-Reime skal rives og det skal oppføres nytt våningshus ved verkstedsbygningen. Kystlaget har fått tilbud om å benytte «grisefjoset» som erstatning for bortfallet av eksisterende bygning
    Styret ber derfor årmøtet om å få gjennomføre bytting av lokaler, inngå leieavtale og gjennomføre nødvendige ominnredninger.
  • Kostnadsestimat kr. 100.000,- tas fra ordinær driftskonto, og gjennomføring av flytting gjøres i samarbeid med grunneier

Vi vil deretter ha:

  • Orientering til Kystlaget om framdrift på Kysthuset ved Fyret
  • Anders Haver vil oppsummere 20 års drift

Husk at det blir utlodning av årets PRAM (resultat av iherdig arbeid på Sør Reime).

Vi serverer Rømmegrøt med spekemat

Entre pr deltaker kr. 100,-

Ta gjerne med følge.


Påmelding innen 17. november til:

Eirik Flåten på tlf 907 80 597 eller e-post flaadaa83@hotmail.com

Bjørn Ådne Norland på tlf 916 10 262 eller e-post  bjorn.a.norland@gmail.com

Jæren Kystlag
Styret

error: Content is protected !!