kysten0212

Kysten nr 2-2012 kom i postkassen på fredag.

«M/S Hamen» som du ser på forsiden av bladet, ligger fortøyd i Iddefjorden på svensk side av grensen. Og denne danner også grunnlaget for en større artikkel om ‘Grenser for fartøyvern’.

Videre reflekteres det over restaureringskultur og forklarer hvorledes de fikk lyd i «Gamle Kragerø».

Forbundet iverksetter i år to nye kampanjer som også er omtalt i denne utgaven av Kysten.

error: Content is protected !!