kysten0112

Kysten nr 1-2012 kom i posten like over nyttår, sammen med innbetalingsgiro for årets medlemsavgift.

Like før jul hadde vi besøk av «Berit» som feide inn over kyst og land. Bildet på forsiden av bladet er hentet fra Tvistein fyr under Berits herjinger.

Som alltid inneholder bladet en mengde interessante artikler og historier, alt fra forlis til etterlysning av motordeler.

error: Content is protected !!