Kvassheim fyr

Litt informasjon om Kvassheim fyr kan leses her (fra Rygja kystlags side).

Dagens Jærblad den 21 juni 2010 fortalte at Kvassheim fyr nå er offisielt åpnet som Kvassheim Friluftsfyr etter lengre tids rehabilitering. Fyret eies av Staten, men drives av Jæren Friluftsråd, og Jæren Kystlag har også deltatt med dugnadsarbeid. Det er også her du finner «Giggen» utstilt.

Den tidligere fyrboligen er omgjort til to utsillingsrom og et forskningrom, slik at det kan brukes som læringssenter.

error: Content is protected !!