Kurs på Obrestad fyr

Bildene under er fra tidligere kurs i regi av Kystlaget.

Anders Haver som kursleder

Her ser du kursleder Anders Haver som gjennomgår detaljer i emnet Navigasjon.


Utsetting av posisjon i kartet

Bildet her viser praktisk oppgave med å finne oppgitt posisjon i et sjøkart.

Dette kurset hadde totalt 13 deltakere, hvorav to var 14 år. Det er positivt å se at også den yngre garde viser interesse for trygg ferdsel på sjøen.

error: Content is protected !!