Kurs- og Testsenter

Ferieavvikling

Det vil ikke være mulig å avlegge eksamener i perioden 22. juli til og med 11. august grunnet reise.


Testsenter for Norsk Test

1. januar 2011 bestemte Sjøfartsdirektoratet at den gamle sensorordningen for gjennomføring av Båtførerprøven skulle avvikles. Fra samme dato ble elektronisk eksamen introdusert, dvs at eksamen nå kun kan gjennomføres ved personlig fremmøte på et godkjent Testsenter tilknyttet Norsk Test.

Allerede 21. mars 2011 ble Jæren Kystlag formelt godkjent som Testsenter for Båtførerprøven, og vi kan også avholde eksamen for Solarieprøven.


Solarieprøven

solarieprove logo

Solarieprøven ble innført i 2016 og omfatter alle ansatte samt daglig driftsansvarlig ved et solarium. Se www.solarieprøven.no for mer informasjon. Kontaktperson er Kystlagets testleder.


Båtførerprøven

Vær oppmerksom på at videoovervåket eksamen til Båtførerprøven ikke lenger er mulig i 2022, iht Sjøfartsdirektoratet.

Se www.båtførerregisteret.no for registrering til eksamen samt mer generell informasjon.

Kontakt Kystlagets testleder for avtale om evt eksamenstidspunkt, eller se www.godkurs.no


Kursvirksomhet generelt

Kurs som gjennomføres i regi av Kystlaget annonseres normalt i dagspressen, og da helst i Jærbladet. I tillegg vil kursutlysning også komme på våre nettsider. Se evt vår aktivitetskalender.

For at vi skal ha et godt planlegginsgrunnlag for anskaffelse av nødvendig kursmateriale kan kursene kreve forhåndspåmelding. Dette vil fremgå av kursutlysing.

For de som deltar på kurs som fører frem til egen eksamen vil evt detaljer og informasjon om dette bli formidlet i løpet av kurskveldene.

For evt spørsmål, kontakt vår Kursleder.


Internasjonalt Båtførerbevis – ICC

International Certificate of Operators of Pleasure Craft, eller ICC, har vært tilgjengenlig i Norge fra juni 2012.

De som ønsker å leie båt i utlandet må være oppmerksom på at et norsk Båtførerbevis ikke nødvendigvis godkjennes som gyldig bekreftelse på at du innehar nødvendig kunnskap og kvalifikasjoner. Flere land godkjenner nå kun ICC som gyldig dokument (foruten internasjonale sertifikater med høyere krav).

Kravene til ICC er i utgangspunktet at du har bestått Båtførerprøven, men at du i tillegg har avlagt en praktisk prøve for å bevise at du kan behandle en båt på en sikker og god måte.

Du finner mer informasjon om ICC på Sjøfartsdirektoratets nettside.


Bilde til Båtførerbevis

Krav til bilde

  • Kan være i svart/hvitt eller i farger
  • Må være tatt rett forfra
  • Øyne skal være åpne og klart synlig – hår skal ikke dekke øyne
  • Briller er tillat forutsatt at øynene vises klart
  • Religiøse hodeplagg er tillat forutsatt at alle detaljer vises klart
  • Bildet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene – ansiktet skal oppta 70%-80% av bildets størrelse
  • Munnen må være lukket

Eksempel

Til sammenligning kan nevnes at størrelse på et normalt passbilde ligger på rundt 3.5 x 4.0 cm (Bredde x Høyde). Bildet kan enten medbringes til eksamen, eller sendes Testleder i forkant av eksamen som vedlegg til en e-post. Benyttes e-post må bildet være i JPEG, JPG eller PNG fil-format.

Denne informasjonen og eksempelbilde er hentet fra Norsk Test.


Fritidsskippersertifikat – D5L / D5LA

For å føre fritidsbåt på over 15m og inntil 24m må du inneha Fritidskippersertifikat, også kalt D5L (evt D5LA), men da har du altså rett til å føre en fritidsbåt på inntil 24m, eller 80 fot.

For mer informasjon, se Sjøfartsdirektoratets nettside om Fritidskippersertifikat.

error: Content is protected !!