Korona pandemien som inntraff i slutten på februar medførte til at alle treff og arrangementer som Kystlaget deltar på måtte avlyses eller utsettes.

Først ut var årsmøtet som var tenkt arrangert 2.april. Det sittende styret besluttet derfor å fortsette fram til neste årsmøtet, nå påtenkt våren 2021. På tross av at alle arrangement og messedeltakinger ble avlyst, hadde vi allikevel et håp om å få til et treff før Julegrøten, men også dette har vi nå besluttet å avlyse.

Kystlagets medlemmer samles ikke så ofte, og det var derfor styrets håp at vi skulle få til det tradisjonelle Julemøtet. Det er nå styrets håp og intensjon at så snart myndighetene åpner mere opp så vil vi få til en samling for alle interesserte medlemmer. Dette vil vi informere om i god tid før arrangementet.

Vi har allikevel, på tross av koronaen, fått gjennomført de to for Kystlaget viktigste prosjektene nå i 2020. Ombygging av huset ved Fyret, Kysthuset. Her har vi innvendig gjennomført en totalrenovering. Huset framstår nå i fornyet drakt takket være en ivrig dugnadsgjeng som gjennomførte arbeidet og overholdt smittevernreglene.
Utvendig er det skiftet ut alle 5 dører samt byttet vinduer. Vi har fått til en grei avtale med Hå kommune om leieforhold, i tillegg har vi med Hå gamle prestegård og Kystverket blitt autorisert til å aktivere det «gamle» fyrlyset. Vi skal også bidra med oppsyn og kontroll av maskinparken til Fyret. Så nå ligger alt til rette for god aktivitet på Kysthuset.

På Sør Reime har det også skjedd en omvelting. Flytting av lokaler er gjennomført, og innredningsarbeidet er på det nærmeste helt ferdig. Her har også en ivrig dugnadsgjeng stått på og at resultatet er blitt skikkelig bra.

Kystlaget må derfor, på tross av Koronaen, si seg skikkelig fornøyd og imponert over at disse to prosjektene lot seg gjennomføre så greit og godt som vi nå ser.
Gledelig er det også at de kostnadsrammene som ble gitt av årsmøtet er på det nærmeste blitt overholdt.

Det er nå allikevel et faktum at inntektene til Kystlaget for året 2020 blir halvert og derfor blir det ikke noe overskudd for laget dette året. Vi har imidlertid søkt og fått tildelt driftsstøtte som følge av midler fra kulturdepartementet, og vi satser på at det blir muligheter for ytterligere slik driftsstøtte.

Kystlaget har så langt hatt god likviditet, og etter å ha gjennomført prosjektene vil det vil vi fortsatt ha en rimelig god bankbeholdning, og så satser vi på at 2021 vil for Kystlaget bli et langt bedre driftsår.

Beste hilsen,

Styret i Jæren Kystlag

error: Content is protected !!