Julemøtet og Julegrøten 2011 som fant sted 17. november er nå historie.

Samtlige 57 fremmøtte fikk utlevert årets helt ferske og nytrykte medlemsblad ved ankomst. Medlemmer som ikke var med oss denne kvelden får bladet tilsendt i posten i nærmeste fremtid.

indreboe 2011

Etter en velkomst ved Olav Obrestad gikk ordet videre til årets hovedtaler, Hans Torgny Indrebø, som pratet om «Ver og vind -, og litt i kjølvannet av det». Dette var et tema som gikk helt tilbake til 1445 og nesten frem til i dag.

foer groeten 2011

Julegrøten var selvfølgelig kveldens hovedaktivitet, samt salg av lodder til kveldens mange gevinster.

gevinster 2011

Olav informerte om Kystlagets aktiviteter gjennom siste år, og ga samtidig oppdatert informasjon om status for vårt planlagte Kystkultursenter.

srbank2

Vi kan også nevne at Jæren Kystlag meget nylig er tildelt en gave på kr 750.000,- fra SpareBank 1 SR-Bank som skal gå til Kystkultursenteret, under forutsetning av at bygget godkjennes. Dette må sies å være meget gode nyheter.

olav 2011

Olav inviterte deretter til en liten ordveksling om aktiviteter generelt, om det vi gjør idag. Er dette det vi bør gjøre eller hadde de tilstedeværende andre forslag? Dette ikke minst i forhodl til de yngre generasjoenr og fremtidig rekruttering til Kystlaget. Noen forslag fremkom, og håpet er at styret tar dette videre i forbindelse med planleggingen av kommende års aktviteter.

Sist, men ikke minst -, Eimund Steinnes ble overrakt blomster fra Kystlaget som erkjennelse for hans mangeårige og trofaste tilstedeværelse på Obrestad fyr under drop-in, og fordi han også nylig rundet de åtti.

eimund 2011

Bildene er levert av Kjell Terje Høiland.

error: Content is protected !!