Jæren Kystlag arrangerer Årsmøte torsdag 14. mars kl 1900 på Kysthuset, Obrestad Fyr.

Både hovedmedlemmer og familiemedlemmer har stemmerett på årsmøtet.

  1. Åpning og konstituering
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsmelding og regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Framlegg til ny arbeidsplan
  6. Kontigentmelding
  7. Budsjett
  8. Valg

Forslag til årsmøtet sendes Styret innen 10. mars:
Bjørn Ådne Norland – bjorn.a.norland@gmail.com

Årsberetning vil bli utdelt på årsmøtet.

Vel møtt til årsmøtet!

Styret

error: Content is protected !!