Jæren Kystlag arrangerer Årsmøte

Torsdag den 10. mars 2022 kl 19.00 på Kysthuset, Obrestad fyr

(En liten skrivefeil i opprinnelig innkalling sier tirsdag, men det skal være torsdag)

Både hovedmedlemmer og familiemedlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Agenda:

  1. Åpning og konstituering
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsmelding og regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Framlegg til ny arbeidsplan
  6. Kontingentmelding
  7. Budsjett
  8. Valg

Forslag til årsmøtet sendes Styret innen 1. mars (e-post til: Bjørn Ådne Norland).

Årsberetning vil bli utdelt på årsmøtet.

Det blir enkel servering.

Vel møtt til årsmøtet!

Jæren Kystlag
Styret

error: Content is protected !!