Jæren Kystlag arrangerer Årsmøte,

torsdag den 2. april 2020 kl 19.00 på Nærbø Samfunnshus

Både hovedmedlemmer og familiemedlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Agenda:

  1. Åpning og konstituering
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsmelding og regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Fremlegg til ny arbeidsplan
  6. Kontingentmelding
  7. Budsjett
  8. Valg

Forslag til årsmøtet sendes styret innen 24. mars.

Årsberetning vil bli utdelt på årsmøtet.

Vi ønsker alle vel møtt.

Jæren Kystlag
Styret


Evt forslag sendes:
Jæren Kystlag, Postboks 41, 4367 Nærbø,
eller via E-post: post@jaeren-kystlag.no

error: Content is protected !!