logo b

Jæren Kystlag arrangerer Årsmøte

Torsdag den 15.mars 2018 på Nærbø Samfunnshus kl. 19.00

Både hovedmedlemmer og familiemedlemmer har stemmerett på årsmøtet.

1. Åpning og konstituering

2. Godkjenning av innkalling

3. Årsmelding og regnskap

4. Innkomne forslag

5. Framlegg til ny arbeidsplan

6. Kontingentmelding

7. Budsjett

8. Valg

Forslag til årsmøtet sendes Styret innen 9. mars.

Årsberetning deles ut på årsmøtet og denne kan du senere laste ned fra nettsiden.

Vi ønsker alle vel møtt !

Styret

error: Content is protected !!