Kveldens ekstraordinære årsmøte er gjennomført, og foreslåtte saker ble godkjent.

  • Sak 1 – Protokolltilførsel ønsket av Fylkesmannen for avklaring av eiendomsforhold ifm oppføring av Jæren Kystkultursenter ved evt oppløsning av Kystlaget
  • Sak 2 – Styret gis fullmakt til å ta opp lån og/eller kreditt ifm prosjektering og oppføring av Jæren Kystkultursenter

Av totalt 36 fremmøtte personer hadde 35 stemmerett.

error: Content is protected !!