Dagmerket på Revtangen – Vi verner om kystmiljøet

Det gamle dagmerket på Revtangen ble opprinnelig satt opp i tre i 1854. Dette ble så erstattet av et nytt i stål i 1911, men i 1994 etter 140 år ble det til slutt fjernet fordi det var i dårlig stand. Mange synes dette var alt for gale, at det gamle tradisjonsrike merket skulle bli borte for all fremtid.

Etter mye strev, men med godt samarbeid mellom grunneier, Klepp Historielag og Jæren Kystlag, ble et nytt dagmerke avduket den 25. august i 2004 på fundamentet til det gamle stålmerket.

Dagmerket har en høyde på 16.5m og vekten ligger på rundt 3 tonn.

Bildene viser transport og montering i 2004, og så vidt vites er disse tatt av Aud Lise Rosland.

error: Content is protected !!