Kategori Aktivitet

Oppstart av aktiviteter

Vi har nå startet opp igjen våre normale aktiviteter. Dvs: Alt dette skulle vært lagt ut i vår kalendermodul, men denne ser ut til å svikte oss for øyeblikket. Vi vil publisere dette i kalenderen så snart ny oppdatert versjon…

Les mer

Korona pandemien og Kystlaget 2020 – status

Korona pandemien som inntraff i slutten på februar medførte til at alle treff og arrangementer som Kystlaget deltar på måtte avlyses eller utsettes. Først ut var årsmøtet som var tenkt arrangert 2.april. Det sittende styret besluttet derfor å fortsette fram…

Les mer
error: Content is protected !!