Boken om «Senkninger og forlis»

Som det fremgår av bildet så er boken skrevet av Øistein Thomas Berge, dykkerveteran fra Stavanger.

Materialet har han samlet over en 30 års periode og det dekker kysten fra Åna Sira til Haugesund i krigsårene 1939 til 1945.

Foruten bilder og beskrivelse av fartøyene så dekker Berge også selve hendelsen som førte frem til evt senkning eller forlis.

error: Content is protected !!