Boken om Ingermanland

Artikkel hentet fra Forbundet Kysten – skrevet 24 august 2006

Olav Obrestad (t.v.) og Anders Haver (t.h.)
Foto: Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN

Artikkelen er noe forkortet i forhold til original.

Jæren Kystlag mener kystkultur er langt mer enn eldre båter og motorer. I 2005 ga de ut boken «Ingermanland» – en dramatisk beretning om et skipsforlis i 1842. Boken har solgt godt på Jæren.

Anders forteller at han har samlet, redigert og omskrevet fra gotisk skrift en samling tekster som gir leserne av nært innblikk i den dramatiske historien da det russiske linjeskipet «Ingermanland» forliste på kysten mellom Kristiansand og Mandal i 1842. Anders har tatt utgangspunkt i hva Secondløitnant Apollon Ivanovitch Govorof skrev kort tid etter forliset. Han har også samlet utklipp fra hva de norske avisene skrev om forliset for over 150 år siden.


Modellen av linjeskipet «Ingermanland» er også bygd i 1842, og er nå utstilt i Central Naval Museum i St.Petersburg. Foto er gjengitt med tillatelse fra Central Naval Museum. 


Giggen – livbåt fra linjeskipet med 12 mennesker setter av fra «Ingermanland» og reddes senere inn til Årsland på Jæren. Maleri av Ivan Aivakovsky som laget flere malerier av tragedien i årene etter forliset. Han var en kjent russisk kunstner.


Foto: Olav Obrestad, Jæren Kystlag.

Giggen, som ble reddet i land til Årsland, lå i mange år på Natvigs Minde i Stavanger. Hå kommune har fått båten fra Stavanger havnevesen. Der vil den vil bli plassert i ett eget bygg ved Kvassheim fyr. Jæren Kystlag tok initiativ til å få den hjem til kommunen etter 160 års fravær, og vil og stille mannskap på dugnad for å bygge utstillingslokalet på Kvassheim. Håpet er at tillatelser blir gitt, slik at byggingen kan starte allerede i 2006. Målet med dette arbeidet har vært at båten skal bli tilgjengelig for allmenheten og at den tragiske historien skal bli kjent for de yngre generasjoner.


Boken er på 112 sider, koster kr. 220,-, og kan kjøpes fra Jæren Kystlag.

Kontakt via e-post: Leder Jæren Kystlag

error: Content is protected !!