Idag har vi avviklet vår sjette eksamen, denne gang med fem privatister som deltakere.

Vi har gleden av å gratulerere samtlige fem kandidater med nytt Båtførerbevis!

Foruten en kandidat som skal kontinuere så vil vi ikke gjennomføre flere eksamener nå før midten eller slutten av august, dette grunnet ferieavvikling.

De av dere som har behov for Båtførerbevis og som ennå ikke har avlagt prøven bør ta kontakt slik at dere kan bli registrert og vi kan få fastsatt behovet i god tid før neste eksamensrunde.

error: Content is protected !!