En av Kystlagets aktiviteter er å forestå kursing og eksamen i pensumet til Båtførerbeviset.

Regjeringen har besluttet at alle som skal føre fritidsbåt som er større (lengre) enn 8 meter, men mindre enn 15 meter, eller som har en motor på mer enn 25 hk, må ha gyldig Båtførerbevis etter 1 mai 2010.

Det er videre besluttet at det skal være fritak for de som er født før 1.1.1980, dvs for denne aldersgruppen er det frivillig. Dog, all erfaring viser at denne kunnskap er meget nyttig for alle båtførere, om ikke annet som repetisjon av tidligere tilegnet lærdom, samt for å gi generelt bedre sikkerhet for alle som ferdes på sjøen.

For å avlegge prøven må du være fyllt 14 år, men beviset blir ikke tilsendt før du har fyllt 16 år.

Husk også at for å føre en fritidsbåt som kan oppnå større hastighet enn 10 knop, eller har en motor på mer enn 10 hk, så må du være fyllt 16 år. Eneste unntak er ved konkurransekjøring hvor du må være fyllt 13 år.


Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet informasjon for de som ønsker å vite mer om selve Båtførerbeviset og krav til eksamen.

Du kan også laste dette ned her:

Eksamen gjennomføres nå kun elektronisk og bare ved godkjente testsentra. Jæren Kystlag er formelt godkjent som Testsenter for Båtførerprøven (NT-171).

Hvis du ønsker å se hvordan den elektroniske eksamen ser ut så kan du gjøre dette ved å gå inn på demotesten til Båtførerregisteret. Nede på siden, under Eksamen, trykk på Demotesten».


Listen under er veiledende og kan endres uten varsel.

Båtførerbevis – Prisoversikt
(Oppdatert: 2017-05-01)

TypePris
Kursavgift (inkl bok og utlån av materiell)Kr 2.350,-
EksamenKr 704,-
Fornyet eksamen (kontinuering)Kr 371,-
Hastegebyr (tillegg eksamen utenom fastsatt dato)Kr 410,-
Utstedelse av duplikat osv – kontakt Norsk TestKr 397,-
Admin gebyr v/ eksamenKr 250,-

For eventuelle spørsmål, vennligst kontakt vår Kursleder.

error: Content is protected !!