Kort oppsummering fra årsmøtet

Årsmøtet ble gjennomført på Nærbø Samfunnshus torsdag 17 mars 2011 kl 1900.

Foruten de vanlige punktene på agendaen holdt også Bjørn Ådne Norland en orientering om status på arbeidet med Kystkultursenteret i Obrestad havn, og kopi av tegninger fra arkitekten ble lagt frem for deltakerne. Årsmøtet godkjente at styret skulle fortsette med prosjektet som foreslått.


Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig vedtatt, og to av de som nå forlot styret etter flere års virke ble overrakt blomster av lederen.


Etter det formelle årsmøtet hadde Johan Aakre fra Egersund Kystforening en grundig orientering om det kommende Landsstevnet i Egersund. Mer informasjon blir å finne på Landsstevnet sin nettside.


Terje Mjåtveit, ordfører i Hå kommune, var også tilstede under møtet. Han avsluttet kvelden med noen generelle tanker rundt Kystlagets arbeid, fremdriften på Kystkultursenteret og det kommende arbeidet med å få Giggen under tak på Kvassheim. Han så også Landsstevnet som et viktig element i arbeidet med å promotere Jæren og kommunene.

Til sist lovet han fortsatt støtte til Kystlaget og vårt arbeid så langt dette ville være mulig innenfor gitte rammer og muligheter.


Mer og oppdatert informasjon kommer etter hvert.

error: Content is protected !!