Motorer i alle årganger

Gjennom årenes løp har det blitt en anseelig samling av motorer, både i størrelse og alder. De fleste er kjørbare selv om de nå stort sett befinner seg i mer landlige omgivelser.

Kystlaget disponerer nå rundt 50 motorer, hvorav en del er i verkstedet og noen er lagret på Lode. Hovedansvarlig for denne aktiviteten er Eimund Steinnes, som også har forært fire motorer til Kystlaget for at de skulle bli tatt godt vare på.

For å skape interesse for denne delen av vår aktivitet deltar vi også med motorutstilling under Havets Dag i Sirevåg, under Jonsokfeiringen i Obrestad havn, samt på Teknikkens Dag på Jærmuseet. Her gis da publikum et innblikk i historien til den enkelte motor, så vel som muligheten til å mimre litt, og høre kjente lyder fra fordums tid, i allefall for den eldre gardes vedkommende.

Kystlaget har også restaurert og lagrer motorer tilhørerende Jærmuseet. I våre vedtekter har vi også en paragraf som sikrer at lokale museum kan overta våre verdier hvis Kystlaget skulle bli oppløst, så dette samarbeidet har vi begge nytte av.

error: Content is protected !!