Jæren Kystlag

For bevaring av vår kystkultur ...

Oversiktskalender

September 2022
M T O T F L S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Planlagt aktivitet

04. okt 2022
10:00
Drop-in på Kysthuset
05. okt 2022
18:00
Drop-in Sør-Reime
06. okt 2022
18:00
Drop-in på Hognestad
11. okt 2022
10:00
Drop-in på Kysthuset
12. okt 2022
18:00
Drop-in Sør-Reime
18. okt 2022
10:00
Drop-in på Kysthuset

I og med at Kystlaget sammen med Hå kommune satser på å få etablert et Kystultursenter i havnen vil det meste av denne aktiviteten være omtalt under "Kystkultursenter" i menyen til venstre.

Bildene forøvrig viser noe av tomten til det planlagte Kystkultursenteret.

 

Fra utstikkeren

(Foto: Hans Utne)

 

Litt nærmere, med zoom ..... 

Full zoom

(Foto: Hans Utne)

Tusenårsmerket kan såvidt skimtes oppe på åskammen til høyre.

Da Jærkysten ikke hadde noen havn i eldre tider ble det av Stavanger Amts formannskap i 1870 diskutert muligheten for bygging av et havneanlegg ved Marøen og Vik. Det endte opp med at Obrestad ble valgt siden denne lokaliteten ville gi bedre beskyttelse for vær og vind enn andre alternativ, og fordi området også ble isfritt tidlig på våren.

I 1873 fremsatte så Olaus Eskeland et privat forslag i Stortinget om utvidelse av den naturlige havnen på Obrestad, til et basseng på 25x50 m med en dybde på 1.4 m. Til dette formål bevilget Stortinget kr 8.000,- for perioden 1873-1874, og arbeidet ble så påbegynt i 1874 og ferdigstillt i 1877.

Fra tidlig utbygging

Fra tidlig utbygging

Obrestad fikk derved den første havnen på Jærkysten som kunne nyttes av fiskere, og som nødhavn for mindre båter. Molo og kai ble bygget av "kila" stein.

Fra 1877 og frem til 1915 ble havnen stadig forbedret, og det mest omfattende arbeidet ble utført i perioden 1892-1896, og til dette ble det bevilget hele kr 60.000,-.

Rundt 1910

Bilde fra rundt 1910

Oppmudring av havnen ble senere foretatt i 1915, da med en dybde på 3 m.

Hummerlasting rundt 1950

Hummerlasting rundt 1950

Av andre aktiviteter i forbindelse med Obrestad havn i nyere tid kan nevnes:

  • Gjennomføring av hopprenn ned Obrestad brekka i 1938, 1939 og 1940
  • Vaktskipet "Lofjell" hadde sin faste plass i havnen når Luftforsvaret drev øvinger på Revtangen
  • Ny stor oppmudring og utbedring av havnen i perioden 1960-1961
  • Havnen ble vedtaksfredet i 1994 etter Lov om kulturminner

Tusenårsmerket

(Foto: Hans Utne - februar 2011)

Tusenårsmerket for Hå kommune ble også lagt til havnen, med Jæren Kystlag som aktiv pådriver i plasseringsvalget.

Jæren Kystlag 1999 © 2022

Med alle rettigheter!

Org.nr: 886 425 252X

Right Click

No right click