• Opning av Thore Refve med eit regningsgevær kl. 12.00
  • Møt ein av forfattarane bak den nye boka om loshistorie i Norge, Eirik Gurandsrud
  • Høyr om redning på gamle måten – og test redningsstolen
  • Møt Eliasbåten
  • Lag ditt eige tau på reperbanen
  • Bygg din eigen båt og test den på vatnet etterpå
  • Lag din eigen rakett og sjå kor langt den fyk av garde
  • Opplev lyden og lukta når båtmotorane startar opp
  • Sporløype, spleis, tauringer og mykje meir.
Sal av lappar, pølser, kaffe og saft.
Billettar: Barn gratis / vaksne kr. 40. Jærmuseet sitt årskort kan nyttast denne dagen
Parkering: Me oppmodar dei som kjem med bil om å parkera på Brusand eller Ogna og gå bort til området. Det går òg fint å ta toget til Brusand stasjon og gå derifrå.