Velkommen til Jæren Kystlag og Kysthuset!

(Foto: Hans Utne)

På første styremøte i Kystlaget i 2019 ble det bestemt å kalle «Løa» på Obrestad fyr for «Kysthuset». Etter flere måneder med dugnad, både innvendig og utvendig, er dette arbeidet nå sluttført (høsten 2022). Huset kan derfor nå benyttes til mange aktiviteter i tiden og årene som kommer.

I sum vil dette være et meget godt tilbud og tilholdssted for Kystlagets medlemmer.

Ellers har Kystlaget bestemt at denne nettsiden skal brukes til mer statisk informasjon, og heller satse på Facebook for nyheter og hyppigere oppdatering av aktivitetene. Så husk -, du finner oss også på Facebook!


Siste innlegg …

 • Medlemskveld/kosekveld

  Tirsdag den 7. ble det bestemt at vi vil arrangere medlemskveld/kosekveld.
  Dette blir på Kysthuset 2. mars kl 17.00 – merk tida.

  Tema:

  Markering av vellykket vinterlagring av seksæring i Løa.

  1. Møtekrekvenser, tidspunkt
  2. Tema for møtene

  Det blir servering på møtet.

  VEL MØTT

 • Innkalling Årsmøte 2023

  Jæren Kystlag arrangerer Årsmøte torsdag 23. mars kl 1900 på Kysthuset, Obrestad Fyr.

  Både hovedmedlemmer og familiemedlemmer har stemmerett på årsmøtet.

  1. Åpning og konstituering
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsmelding og regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Framlegg til ny arbeidsplan
  6. Kontigentmelding
  7. Budsjett
  8. Valg

  Forslag til årsmøtet sendes Styret innen 13. mars:
  Bjørn Ådne Norland – bjorn.a.norland@gmail.com

  Årsberetning vil bli utdelt på årsmøtet.

  Vel møtt til årsmøtet!

  Styret

error: Content is protected !!