Velkommen til Jæren Kystlag og Kysthuset!

(Foto: Hans Utne)

På første styremøte i Kystlaget i 2019 ble det bestemt å kalle «Løa» på Obrestad fyr for «Kysthuset». Etter flere måneder med dugnad, både innvendig og utvendig, er dette arbeidet nå sluttført (høsten 2022). Huset kan derfor nå benyttes til mange aktiviteter i tiden og årene som kommer.

I sum vil dette være et meget godt tilbud og tilholdssted for Kystlagets medlemmer.

Ellers har Kystlaget bestemt at denne nettsiden skal brukes til mer statisk informasjon, og heller satse på Facebook for nyheter og hyppigere oppdatering av aktivitetene. Så husk -, du finner oss også på Facebook!


Siste nyheter:

error: Content is protected !!